Consultia Grup
Totul despre DECLARATIA DE VALOARE. Consulatul Italiei

Important: Acest site web este proprietatea exclusiva a S.C. Consultia Grup S.R.L. si nu are nici o legatura cu Reprezentantele Consulare ale Ambasadei Italiei din Romania si nu reprezinta in nici un fel pozitia acestora. Apelarea la serviciile noastre de consultanta si asistenta contra-cost in pregatirea dosarului pentru obtinerea declaratiei de valoare este in intregime la latitudinea solicitantilor.
acasa / asistenti medicali

Cadru Generic
Documentatia pas cu pas

Modalitatea de intocmire a dosarului pentru Cancelaria Consulara si ordinea in dosar
-Recunoasterea actului de studiu in scopul exercitarii profesiei
-Decretul de recunoastere a profesiei 

Ce urmeaza dupa?
Parcurs formativ pentru a deveni asistent medical in Italia si pentru asistentii medicali din Romania care doresc continuarea studiilor

Procedura de obtinere a unui loc de munca corespunzator pregatirii
Examenul de la IPASVI

 

Cadru Generic

Asa cum este deja bine cunoscut sistemul medical public si privat din Italia sufera in continuare de o carenta de personal medical, deoarece “oferta interna” a propriei piete de munca este insuficienta si nu reuseste sa satisfaca nevoile de personal. De aceea legea nr. 189/2002 a modificat Textul Unic al legilor privind imigratia astfel incat aceasta categorie profesionala nu se supune reglementarilor decretelor privind fluxurile de migratie, adica, asistentii medicali care urmeaza sa se angajeze la institutii apartinand sistemului medical de stat sau particular italian nu se supun sistemului de cote. Asadar, nu exista o limita de numar si nu trebuie sa astepte publicarea respectivelor decrete pentru obtinerea autorizatiei de munca.

Documentatia pas cu pas

I. Inainte de a trece la vizarea propriu-zisa a actelor se va obtine de la secretariatele institutiilor emitente (liceu, scoala postliceala) cate o adeverinta de autenticitate pentru fiecare act de studiu (diploma de bacalaureat, diploma de asistent medical)

 II. Vizarea la Inspectoratul scolar, Ministerul Sanatatii sau Ministerul Educatiei si Cercetarii (C.N.R.E.D)

Absolventii de liceu sanitar si scoala postliceala sanitara de stat vor viza urmatoarele acte la Inspectoratul Scolar:

◙ Adeverinta de autenticitate de la liceu
◙ Adeverinta de autenticitate de la scoala postliceala sanitara
◙ Diploma de Bacalaureat;
◙ Diploma de scoala postliceala sanitara;
◙ Foaia Matricola de la scoala postliceala sanitara;
◙ Plan de Invatamant de la scoala postliceala sanitara;
◙ Precontractul cu structura sanitara din Italia (spital, clinica, azil etc.)

 Absolventii de scoala postliceala particulara vor viza Foaia Matricola si Planul de Invatamant la Ministerul Sanatatii din Bucuresti.

 Absolventii cu studii superioare de lunga sau scurta durata
Actele vor fi vizate de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii prin programare telefonica.
◙ Adeverinta de autenticitate (adesea aceasta adeverinta este anexata la programa analitica);
◙ Diploma de Licenta;
◙ Foaia Matricola;
◙ Programa Analitica;
◙ Precontractul;

 Important!!! Autorizatia de Libera Practica (indiferent de tipul scolii absovite) va fi vizata de Ministerul Sanatatii din Bucuresti;

 III. la Prefectura din Bucuresti sau a judetului unde aveti domiciliul:

◙ Diploma de Bacalaureat;
◙ Diploma de Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Foaia Matricola de la Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Plan de Invatamant de la Scoala Postliceala Sanitara / Programa analitica;
◙ Cazier Judiciar;
◙ Certificat de Casatorie (tip international) sau Hotarare Judecatoreasca de Divort;
◙ Certificat de Nastere (tip international).

 IV. Traduceri si legalizari:

◙ Diploma de Bacalaureat;
◙ Diploma de Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Foaie Matricola de la Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Plan de Invatamant de la Scoala Postliceala Sanitara / Programa analitica;
◙ Autorizatie de Libera Practica;
◙ Cazier Judiciar;
◙ Certificat de Casatorie (tip international) sau Hotarare Judecatoreasca de Divort;
◙ Certificat de Nastere (tip international);
◙ Curriculum Vitae (se traduce dar nu se legalizeaza);
◙ Copii xerox ale diplomelor;

 la Curtea de Apel / Tribunalul in a carui raza teritoriala aveti domiciliul:

◙ se vor supralegaliza toate documentele legalizate de notarul public (copiile conforme cu originalul si traducerile).

 V. la Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei din Bucuresti pentru obtinerea “Declaratia de Valoare” (a se consulta materialul informativ destinat acestui capitol)

 Acte necesare in Italia pentru recunoastere si echivalare – legalizate conform descrierilor de mai sus

◙ Foaia Matricola de la Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Plan de Invatamant de la Scoala Postliceala Sanitara;
◙ Autorizatie de Libera Practica;
◙ Cazier Judiciar;
◙ Certificat de Casatorie (tip international) sau Hotarare Judecatoreasca de Divort;

la acestea se vor adauga Declaratiile de Valoare dar si copii pasaport, fotografii format pasaport, procura plus specimen de semnatura tradusa, scheda professionale, curriculum vitae etc

 Nota: prin diploma de scoala postliceala sau diploma de asistent medical se va intelege orice act de studiu obtinut in urma absolvirii ciclului postliceal sanitar (inclusiv pentru cazurile de echivalare conform legii 797/1997) si indiferent de denumirea sa (atestat, certificat de absolvire a scolii postliceale, certificat de competente profesionale, diploma de specializare postliceala etc)

Modalitatea de intocmire a dosarului pentru
Cancelaria Consulara si ordinea in dosar:

1. Formular TIP completat (in josul paginii, din cele 3 casute, se bifeaza cea de la nr. 1 pentru recunoastere profesionala sau casuta nr. 2 pentru recunoastere academica)
 
2. Procura de la notariat, in original a persoanei care este delegata sa depuna/ridice dosarele
 
3. Acte de stare civila (pentru persoanele care si-au schimbat numele – certificat de casatorie sau sentinta de divort in original si copie xerox) si certificat de nastere

4. Copie (recomandam sa fie legalizata) a documentului care atesta faptul ca titularul documentelor are rezidenta oficiala intr-o alta tara („Permesso di Soggiorno” pentru Italia)

ATENTIE! Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei din Bucuresti nu primeste documente apartinand cetatenilor care au depus cererea pentru prelungirea permisului de sedere si se afla in posesia recipisei („cedolino”), acestia, de fapt, nu pot parasi Italia, in caz contrar riscand o interdictie.

Documentatia propriu-zisa

● Diploma de Bacalaureat in original

● Copia legalizata a Diplomei de Bacalaureat

● Traducerea in limba italiana a Diplomei de Bacalaureat

● Diploma de Absolvire a Scolii Postliceale

● Copie legalizata a Diplomei de Absolvire a Scolii Postliceale

● Traducerea in limba italiana a Diplomei (Certificat, Atestat etc.) de Absolvire a Scolii Postliceale

● O serie de copii xerox dupa toate documentele  

Recunoasterea actului de studiu in scopul exercitarii profesiei

 In special pentru a continua studiile in Italia, dreptul recunoasterii actelor de studiu obtinute in strainatate revine universitatilor si institutelor de invatamint universitar care pot decide acest lucru in cadrul autonomiei proprii, in cazul in care nu exista acorduri bilaterale si conventii internationale in domeniu. Universitatea trebuie sa decida in termen de 90 de zile de la data depunerii cererii.

In cazul actelor de studiu din domeniul medical (asistenti medicali, medici etc,) procedura este diferita. In aceste cazuri competenta revine Ministerului Sanatatii care a stabilit procedurile pentru recunoasterea actelor profesionale sanitare obtinute in strainatate de catre cetatenii extracomunitari care au deja rezidenta legala in Italia sau care intentioneaza sa se transfere in Italia pentru a-si exercita profesia.

Absolventii de studii universitare si care doresc sa lucreze in Italia in sistemul medical trebuie sa stie ca pentru a-si putea exercita profesia in aceasta tara, trebuie sa obtina de la Ministerul Sanatatii italian echivalarea acesteia. In acest sens, trebuie depus la aceasta autoritate un dosar care sa contina cererea tip D
(www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20D%20Laurea.pdf) completata, prin care se solicita echivalarea dar si urmatoarele documente:
http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Allegato%20D.pdf

▪ fotocopia unui document de identitate valabil care sa contina semnatura interesatului;

▪ in cazul in care documentatia nu este prezentata direct de catre interesat, acesta poate imputernici o persoana fizica sau o societate care sa prezinte cererea si documentele anexe, care sa urmareasca intreaga procedura de echivalare a diplomei; in acest caz imputernicitul trebuie sa prezinte procura inmanata de interesat, autentificata de autoritatea consulara italiana din Romania, de biroul starii civile italian sau de un notar;

▪ fotocopia legalizata a diplomei de studiu pentru activitatea solicitata;

▪ fotocopia legalizata a diplomei de abilitare, specifica pentru activitate, daca legislatia tarii care a eliberat diploma prevede acest lucru;

▪ fotocopia legalizata a inscrierii in registrul profesional al tarii in care a fost obtinuta diploma, daca acest lucru este prevazut in legislatia tarii respective;

▪ fotocopia legalizata a programei scolare, fiind indicat clar numarul de ore efectuate si materiile parcurse;

▪ declaratia de valoare eliberata de autoritatea diplomatica italiana

▪ certificat care sa ateste inexistenta unor limitari de tip penal sau profesional pentru exercitarea activitatii profesionale, eliberat de autoritatile din Romania;

▪ certificat care sa ateste activitatea desfasurata in tara de origine sau de provenienta, ulterioara obtinerii diplomei pentru care se solicita echivalarea (inclusiv perioadele de stagii);

▪ fotocopia tuturor documentelor enumerate, in caz contrar, dosarul va fi considerat incomplet;

▪ lista tuturor documentelor prezentate, semnata de solicitant.

NOTA:Toate documentele redactate in limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea in limba italiana efectuata de un traducator autorizat de Ministerul de Justitie si legalizata de un Notar Public si supralegalizata de Curtea de Apel / Tribunal cu Apostila conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961.
Documentatia prezentata nu va putea fi restituita.

Ministerul Sanatatii va transmite informatiile legate de procedura de echivalare la adresa indicata de interesat in cerere. Este, asadar, datoria titularului sa comunice cu rapiditate orice schimbare de domiciliu.

Intregul dosar trebuie sa fie prezentat la Ministerul Sanatatii italian (Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Piazzale dell Industria 20, 00144 Roma), in fiecare zi de miercuri de la ora 9.00 la 12.00, sau in prima zi de luni din luna.

N.B.: Anumite regiuni (Calabria, Lazio, Umbria, Campania, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta) si Regiunile Autonome Trento si Bolzano trateaza in mod independent documentatia de recunoastere a actelor de studiu pentru profesia de asistent medical si cea tehnician sanitar de radiologie medicala. De aceea, persoanele care intentioneaza sa lucreze in aceste regiuni trebuie sa trimita cererile utilizand Modelul H:
http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Modello%20H%20enti.pdf
si documentele descrise in Anexa H:
http://www.ministerosalute.it/professioni/Documenti/Allegato%20H.pdf

Decretul de recunoastere a profesiei

Pentru o mai buna intelegere reproducem in continuare un model de decret de recunoastere a profesiei de asistent medical: MODEL

Ce urmeaza dupa?

Pentru a putea exercita profesia de asistent medical in Italia este nevoie de recunoasterea actului de studiu din partea Ministerului Sanatatii dar si inscrierea la Colegiul Profesional (IPASVI). In caz contrar, atat asistentul medical cat si angajatorul comit infractiunea de exercitare abuziva a profesiei si se supun reglementarilor art. 348 din Codul Penal.

Parcurs formativ pentru a deveni asistent medical
in Italia si pentru asistentii medicali din Romania
care doresc continuarea studiilor

Actualul parcurs formativ pentru a deveni asistent medical si pentru continuarea studiilor – o data obtinuta diploma de studiu care permite exercitarea profesiei – se deruleaza conform dispozitiilor decretului M.I.U.R. nr. 509 din 3 noiembrie 1999.

Acesta este structurat pe mai multe niveluri.

Laurea in Infermieristica (L) (Cursuri universitare pentru asistenti medicali)
Are ca obiectiv asigurarea unei bune cunoasteri a metodelor si a disciplinelor stiintifice generale.
Este actul de studiu care permite exercitarea profesiei (inlocuieste precedentele diplome de Asistent Medical si diploma universitara in stiinte sanitare).
Durata academica este de 3 ani.
 
Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) (Cursuri universitare de specializare pentru asistenti medicali)
Are ca obiectiv formarea la nivel avansat a studentului in vederea exercitarii unei activitati de mare complexitate.
Durata este de 2 ani.

Master di primo livello (Master de nivelul I)
Curs de aprofundare stiintifica si inalta formare permanenta aplicabil in sectoare specifice (zona critica, geriatrie, pediatrie, sanatate mentala, sanatate publica, management asistentei medicale etc.), ce poate fi urmat dupa obtinerea diplomei de cursuri universitare pentru asistenti medicali.

Master di secondo livello (Master de nivelul II)
Curs de aprofundare stiintifica si inalta formare permanenta aplicabil in sectoare specifice, ce poate fi urmat dupa obtinerea diplomei de cursuri universitare pentru asistenti medicali.

Dottorato di ricerca (Doctorat de cercetare)
Furnizeaza competentele necesare pentru a exercita, in cadrul universitatii, institutii publice sau private, activitati de cercetare de inalta calificare.
 
Cine are acces la parcursul formativ ulterior obtinerii diplomei de baza
Au acces la formare post baza toti asistentii medicali care au obtinut diploma de studii universitare (Laurea in Infermieristica), conform legilor in vigoare.

Dar pot accede toti ceilalti asistentii medicali si asistenti medicali de pediatrie (care au obtinut, bineinteles, Diploma de Bacalaureat) datorita legii nr. 1 din 2002 prin care au devenit valabile diplomele precedente, in scopul continuarii studiilor.

Diplomele precedente erau oricum obtinute prin respectarea preciselor directive europene (Acordul de la Straxburg din 1967: 4600 ore de formare) si permiteau si permit in continuare exercitarea profesiei de asistent medical in Uniunea Europena.

In Italia exista un numar de opt Scoli Universitare pentru asistenti medicali in cadrul Universitatilor din Roma (Universitate Catolica de Stat), Milano (Universitate de Stat), Torino, Padova, Bologna, Genova si L’Aquila.

Scolile pentru Asistenti Medicali care se pot incadra in invatamant sau care pot avea functii de conducere si coordonare in asistenta sanitara, cu durata de doi ani, elibereaza diplome de studiu cu diferite denumiri dar toate avand aceeasi valoare: Infermiere Insegnante Dirigente (Iid); Dirigente dell’Assistenza Infermieristica (Dai); Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche (Ddsi).

Scolile din cadrul Universitatilor din Roma, Torino, Padova, Bologna, Genova si L’Aquila sunt:

Scuola Dai c/o Policlinico Gemelli
Largo A. Gemelli 8 - 00167 Roma - tel. 06/30151
http://www.rm.unicatt.it

Scuola Dai c/o Istituto di Igiene - Università "La Sapienza" ,
Piazzale Aldo Moro - 00185 Roma - tel. 06/4959255
http://www.nursing.uniroma1.it

Scuola Ddsi c/o Istituto di Igiene - Università Via Santena 5/B - 10126 Torino - tel. 011/6771218
http://molecola.medfarm.unito.it/nurse/scuola/present.htm

Scuola Ddsi c/o Dipartimento di pediatria - Unità epidemiologica e di comunità,
Via Giustiniani 3 - 35100 Padova, tel. 049/8213968

Scuola Ddsi 
Viale Ercolani 6 - 40126 Bologna, tel. 051/342618

Scuola Ddsi c/o II Clinica pediatrica
Largo Gaslini 5 - 16148 Genova, tel. 010/5636248

Scuola Ddsi c/o Scuola infermieri professionali Collemaggio
Pal. Orologio - 67100 L'Aquila, tel. 0862/433503

Procedura de obtinere a unui loc de munca
corespunzator pregatirii

Un solicitant roman de locuri de munca poate sa desfasoare activitatea de asistent medical in Italia daca este absolventul unui liceu si al unei scoli profesionale sanitare de 2-3 ani la una dintre institutiile de invatamant de stat sau particulare acreditate sau daca este posesorul unui certificat de echivalare a scolii postliceale sanitare in baza legii 797/1997, un atestat conform legii 609/1992 etc.

Conditii:

  1. programa analitica sa contina un numar de de minim 4.600 ore teoretice si practice;
  2. sa fie apt din punct de vedere medical;
  3. sa nu aiba antecedente penale;
  4. sa nu aiba interdictie de a parasi localitatea sau teritoriul Romaniei;
  5. sa doreasca sa-si insuseasca cunostintele de limba si cele profesionale, muncind pe   teritoriul Italiei in acest domeniu.

Pentru ca un asistent medical roman sa poata obtine un contract de munca pentru aceasta calificare, si nu ca infirmier sau ingrijitor, acesta trebuie sa parcurga mai multe etape de certificare a acestei calificari:

1. Vizarea si legalizarea documentelor originale (conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961), traducerea acestora in limba italiana, si supralegalizarea lor;

2. Depunerea documentatiei necesare pentru obtinerea “Declaratiei de Valoare”, la Cancelaria Consulara a Ambasadei Italiei din Bucuresti, in vederea obtinerii echivalarii diplomelor de studiu;

3. Depunerea dosarului cu actele necesare la Ministerul Sanataii din Italia care va emite un decret de recunoastere a diplomelelor asistentilor medicali;

4. Semnarea contractului de munca. Angajatorul va prelua contractele semnate si va face in Italia demersurile necesare pentru obtinerea: autorizatiei de lucru, autorizatiei de sedere, stampila de la chestura locala, supralegalizarea contractului de munca.

5. Obtinerea vizei de munca pe teritoriul Italiei, eliberata de ambasada.

6. Examen de limba italiana si unul de deontologie si norme profesionale la IPASVI in vederea

Examenul de la IPASVI

Asistentii Medicali care au obtinut decretul de recunoastere a diplomei pe teritoriul Italiei, pentru obtinerea aprobarii in vederea exercitarii profesiei, vor sustine un examen de limba si legislatie medicala italiana la Colegiul Asistentilor din Italia (IPASVI), iar in caz de nepromovare acesta va putea fi repetat din 2 in 2 luni, pe perioada primelor 6 luni. Primele 6 luni sunt considerate termen de proba, iar in acest interval orice asistent medical care nu corespunde din punct de vedere profesional va putea fi demis cu un preaviz de 30 de zile.
Evident ca aceasta procedura este greoaie si necesita rabdare si eforturi financiare, insa nimeni nu poate elimina nici una din aceste etape pentru ca un cetatean roman sa poata lucra legal ca asistent medical in Italia.
Prevederile legislative italiene cu privire la regimul strainilor care lucreaza pe teritoriul acestui stat stipuleaza faptul ca solicitantii romani care au obtinut contracte de munca in Italia ca asistenti medicali au aceleasi drepturi si obligatii cu cele ale cetatenilor acestui stat. Hotararea legislativa italiana 286 din 25 iulie 1998 privind disciplina imigratiei si normele referitoare la conditia strainului confera cetateanului roman, care participa la acest program, cadrul juridic al drepturilor si obligatiilor sale, dar si ale angajatorului cu care a incheiat contractul de munca .

 

Versiune: romana | italiana

harta siteConsultati coordonatele de contact sau sunati acum la +40 730 33 70 00 pentru consultanta initiala gratuita
apostileromania2010 apostileromania2010

Recomanda unui prieten website-ul Declaratia de valoare-Consultatul ItalieiClick aici Click aici Traduceri.biz Click aici

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!